Patricia Sund

Patricia Sund er en frilansskribent som har bidratt med artikler om fugler til trykte og elektroniske medier i over et tiår.